Prizorišče / Venue

HOSTEL / Dijaški dom Bežigrad Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana   Telovadnica / GYM: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Dunajska c. 102, Ljubljana

Volkswagen 21. Ljubljanski maraton/Volkswagen 21st Ljubljana Marathon

30. oktober 2016 Zaradi organizacije Ljubljanskega maratona bo v nedeljo, 30.10.2016, otežen dostop do turnirskega dogajanja. V dogovoru z organizatorjem Ljubljanskega maratona bo mogoč dostop do dvorane SGGOŠ samo iz Rondoja Tomačevo po Vojkovi navzdol. Na tej poti...